Договір публічної оферти

для користувачів ресурсу «Бібліотека української драматургії»

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами договору перед тим, як надсилати або використовувати надіслані нам п’єси.

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Користувачів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Користувачем, для чого Адміністрація Сайту публікує цей Договір про таке.

1.2. Надсилаючи матеріали для розміщення на ресурсі або використовуючи розміщені на сайті матеріали, Користувач автоматично приймаєте умови Договору. Якщо Користувач не згоден з цим Договором повністю або частково, Адміністрація просить його залишити цей сайт.

1.3. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в умови оферти та/або відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення змін в оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту оферти в мережі інтернет. Якщо Користувач не згоден із внесеними змінами, він може повідомити Адміністрацію Сайту через форму зворотного зв’язку для видалення наданих ним раніше матеріалів та не має права використовувати матеріали сайту.

1.4. Договір укладається на невизначений термін та набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ВІДПРАВИТИ”, або завантаження будь-якого розміщеного на сайті матеріалу.

2. Права та зобов’язання Сторін

2.1. Користувач погоджується не чинити дій, які порушують Закон України «Про авторське право та суміжні права» та норми міжнародного права в сфері інтелектуальної власності.

2.2. Надсилаючи п’єсу для розміщення на сайті, Користувач підтверджує, що є автором/перекладачем/представником автора і надає дозвіл на її оприлюднення на цьому ресурсі.

2.3. Всі права на твори, розміщенні на сайті належать авторам або їх правонаступникам. Користувач погоджується, що використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Забороняється публічне виконання, видання, тиражування, постановка чи переклад текстів без дозволу автора. З цього та інших питань комерційного або некомерційного використання творів Користувач має звертатися безпосередньо до авторів або їх представників.

2.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право не публікувати твори, які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної, гендерної ворожнечі.

2.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відмовити автору у публікації тексту або зняти текст з сайту без пояснення причин.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується Користувачами та не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення дій, що суперечать чинному законодавству України, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін Договору.

2.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ та/або використання будь-якої інформації про Користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

2.9. Користувач дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: здійснювати зберігання необхідних для роботи Сайту даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Адміністрація Сайту бере на себе зобов’язання не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, уповноваженим Адміністрацією Сайту на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

3. Інші умови

3.1. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цим Договором або у зв’язку з ним, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються їх виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

3.2. Цей договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

3.3. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.

3.4. Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

3.5. Усі можливі суперечки щодо авторства розміщених на Сайті текстів, а також спори щодо права власності на матеріали виходять за рамки діяльності Сайту і підлягають вирішенню між зацікавленими сторонами, відповідно до чинного законодавства України. У цьому випадку предмет спору – розміщений на Сайті текст – видаляється з Сайту і може бути відновлений після вирішення всіх спорів.

3.6. Несвоєчасність реагування з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Договору не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і на захист авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства.